Urantia-sällskapet
i Finland
SwedishUrantiaboken Select 1. languageSelect 2. language
Split reading
Välj kapitel (0-196):
  
Info ¦ Delar ¦ Kapitel ¦ [+]Prev  Next

Urantiaboken

image

Hemsida | Delar av boken | Kapitelrubriker | Innehållsförteckning


Bokens delar

DEL I
Centraluniversumet och superuniverserna

Avfattad under beskydd av en Uversa-kår bestående av auperuniversumpersonligheter med bemyndiagande av Dagarnas Forna i Orvonton.

DEL II
Lokaluniversumet

Avfattad under beskydd av en Nebadon-kår av personligheter i lokaluniversumet med bemyndigqnde av Gabriel i Salvington.

DEL III
Urantias historia

Dessa kapitel avfattades under beskydd af en kår av personligheter i lokaluniversumet med bemyndigande av Gabriel i Salvington.

DEL IV
Jesu liv och förkunnelse

Dessa kapitel avfattades under beskydd av en kommission om tolv Urantia-mellanvarelser som fungerade under övervakning af den Melkisedk som ledde uppenbarelseprojektet.
Basmaterialet för denna berättelse tillhandahöll en andra gradens mellanvarelse som en gång var förordnad att på övermänsklig nivå övervaka apostlen Andreas.