Urantia-sällskapet
i Finland
SwedishUrantiaboken Select 1. languageSelect 2. language
Split reading
Välj Kapitel (0-196):
  
Info ¦ Delar ¦ Kapitel ¦ [+]Prev  Next

Urantiaboken

Första utgåvan 2008
UF-SWE-001World-2010-3

Utgivare:
Urantia Foundation
533 Diversey Parkway
Chicago, Illinois 60614, USA

Copyright 2010 Urantia Foundation
svenska utgåvan

Utgivaren förbehåller sig all upphovsrätt, inklusive rätten till översättning i USA, Sverige, Finland och andra stater som har undertecknat det internationella avtalet om upphovsrätt. Även all partiell kopiering av texten och återgivning på elektroniskt eller annat sätt är förbjuden utan skriftligt tillstånd från upphovsrättens innehavare. Framställningar härom riktas till utgivaren:

Urantia Foundation
533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614, USA
Tel. +1 (773) 525-3319, fax +1 (773) 525-7739
www.urantia.org

URANTIA och märket tiny concentric circles är varu- och servicemärken som har registrerats av Urantia Foundation.

Urantiaboken är en översättning av The Urantia Book, ett verk som Urantia Foundation publicerade på engelska år 1955. Detta är den reviderade elektroniska versionen av den första utgåvan av Urantiaboken, som är en i allt väsentligt mycket noggrann översättning av innehållet i den engelska texten. Då Urantiaboken är en produkt av mänskligt bemödande och därför ofullkomlig, bör den engelska texten konsulteras vid eventuell osäkerhet. Urantia Foundation kan besluta att nyansera och förbättra denna översättning i en senare utgåva.