Suomen
Urantia-seura ry

Urantia-kirja


  Siirry tekstikohtaan
Luku (0-196)
Sivu (1-2097)
Kappaleviite []


★ Sanahakuun ...


Kappaleviitteet ja sivujaot []

Lue eri kielillä rinnakkain []

Sarake: I II III
fi ... [ℹ] 
en ... [ℹ] 
sv ... [ℹ] 
de ... [ℹ] 
ee ... [ℹ] 
ru ... [ℹ] 
fr ... [ℹ] 
es ... [ℹ] 
– – –
Leveä näkymä
 

Urantia-kirjan hakutilastoa

Urantia-kirjan uuudissanat

Lataa itsellesi koko kirjan teksti


1. Suosituimmat 10 lukua Urantia-kirjasta

Tilasto kerääntyy liukuvasti 500:sta viimeisimmästä internetissä luetusta luvusta tai niiden sivuista

Urantia-kirja

Luku nr. Luku Kpl
LUKU 81
ESIPUHE
LUKU 3
LUKU 1
LUKU 2
LUKU 55
LUKU 78
LUKU 19
LUKU 84
LUKU 94
NYKYSIVILISAATION KEHITTYMINEN
ESIPUHE
JUMALAN ATTRIBUUTIT
UNIVERSAALINEN ISÄ
JUMALAN OLEMUS
VALON JA ELÄMÄN SFÄÄRIT
VIOLETTI ROTU AATAMIN AIKOJEN JÄLKEEN
RINNASTEISET KOLMINAISUUSPERÄISET OLENNOT
AVIOLIITTO JA PERHE-ELÄMÄ
MELKISEDEKIN OPETUSTEN VAIKUTUS ITÄMAILLA
12
10
10
10
8
7
7
6
6
6

Urantia-boken

Kapitel nr. Kapitel St.
KAPITEL 81
KAPITEL 26
KAPITEL 195
KAPITEL 62
KAPITEL 16
KAPITEL 144
KAPITEL 35
KAPITEL 132
KAPITEL 21
KAPITEL 30
DEN NUTIDA CIVILISATIONENS UTVECKLING
CENTRALUNIVERSUMETS OMVÅRDANDE ANDAR
TIDEN EFTER DEN FÖRSTA PINGSTEN
URMÄNNISKANS FÖRSTA RASER
DE SJU HÄRSKARANDARNA
I GILBOA OCH DEKAPOLIS
GUDS SÖNER I LOKALUNIVERSUMET
VISTELSEN I ROM
PARADISETS SKAPARSÖNER
PERSONLIGHETERNA I STORUNIVERSUM
25
11
10
10
10
10
9
9
8
8


2. Sanahakujen tilastoa

Listassa on viimeisimmät 250 hakua, jota tällä sivulla on tehty Urantia-kirjan tekstiin. Ylimpänä on hauista viimeisin.

Hakusanat Urantia-kirjastaHakusanat vieraskielisistä Urantia-kirjoista
olkoon teidän sanomanne
kahteentoista
kaksitoista
"kahteentoista jakautumaan"
"kahteentointa jakautumaan"
"kahteentoista jakautumaan"
ihmispersoonallisuus
"jakaantuu kahteentoista"
kahteentoista
persoonallisuusluokkaan
persoonallisuusluokat
persoonallisuus
johannes kastaja
jumala raamatussa
raamatun jumala
saapuminen mansiomaailmaan
mansiomaailmat
Vapau*
Vietit
Lihan, himot
Lihalliset
Himoti
Ruumiin himot
"jaakob jaakob
Jaakob, Jaakob...
milloin olen sanonut
Jaakon, Jaakob...
Hengellinen yhtenäisyys
yhteneväinen
hengellinen yhtenäisyyd
hengellinen yhtenäisyyd
palvo hiljaisuudessa
rauhoittuminen
rauhoittaminen
mielen rauhoittaminen
hiljaisuus
Uupua
Uupunut
Uupuminen
Uupumus
koki
koki
kävi läpi
esimerkkinä
mallina
jeesus mallina
jeesus mallina
Samanlaisia
Olla samanlaisia
Teidän ei tarvitse olla
agondonter
agondonter
Yliopis
Yliopistot
Yliopistomaailma
Toinen artikla
"Hengen hedelmät"
Avioliitto
Avioliitto
Natanael
Mieli
tasa-arvo
muslim
muhametti
koraani
epäon
tunnist
Agondonteri
jumalan tunnist
epäonn
tunnist
epäonnis
tunnist
naisia
"naisia"
"Naisia"
Naisia
Nais*
Joht*
"andon + fonda"
"ANDON + FONDA"
2ANDON + FONDA"
2andon + fonda"
"andon ja fonda"
andon ja fonta
"ensimmäien ihminen.."
Epäloogisempia
Epäloogisempia
Epäloogisempia
Henkitila
Olotila*
epäon
Henkinen olotila
Henkiolotila
Henkitila
helluntai
jeesu* isä*
jeesu* and isä*
perhe-elämä
biologinen
"aineellinen isä"
aineellinen isä
"Hengellisten maailmojen jumal
"Jumala on hengen"
absoluutit
joshua
Vero*
Tuotantoelämässä
Taloudellisesti
Toivoa*
Tasa-arvo*
Sukupuolet
Ekonomisesti
Hallinnolliset pojat
Himoiten
Aviorikoksen
Alaslaskeutuvat
Miespuol*
Mieheksi
astrologia
Henkiolotila
Hengenmaailma
Henkimaailma
singlangton
kärsimys
kärsimys
kärsimys
Abandonterit
Abandonteri
kohtalon varajoukot
Merkitys
synti
kärsimys
Hedelmistään puu tunnetaan
Olevaistaminen
arkkienkelit
ensimmäinen
jesus (en)
Mansio (de)
first (en)

Sivun
alkuun